Alasan mengapa lelaki pilih Poligami

Poligami kelihatan seperti sebuah tema yang selalu mencetuskan kontroversi dalam masyarakat. Penyebabnya adalah kerana poligami ini sah secara hukum agama, tapi tetap saja ada segi etika yang menjadi perbincangan.

Kita boleh melihat, misalnya dari sisi perasaan isteri yang dipoligami. Siapa yang ingin dimadu oleh suaminya sendiri? Mungkin sangat jarang perempuan yang nak dimadu. Jikapun mahu dimadu, maka mungkin ada sedikit ketidakrelaan yang muncul dan berusaha disembunyikan.

Alasan mengapa lelaki pilih Poligami

Meskipun demikian, salah satu alasan kenapa poligami menjadi kontroversi adalah kerana perbuatan ini disebut atau dianggap sebahagian kalangan, sebagai salah satu perbuatan yang berpotensi menghina perempuan. Apakah ini hanya sebatas untuk penyaluran hasrat seksual atau alasan lain?

Namun, jika kita melihat lebih dalam dan menganalisa lebih jauh, poligami ini merupakan penyelesaian terhadap masalah tertentu. Poligami dapat dibenarkan dengan ketentuan yang ketat, yang diatur oleh negara mahupun agama.

Misalnya, poligami mungkin boleh dibenarkan jika seorang suami ingin keturunan, namun sang isteri tidak boleh memberikannya keturunan, kerana alasan sakit dan sebagainya. Masalahnya, cerai bukanlah jalan keluar terbaik bagi sebuah rumah tangga. Poligami adalah jalan keluar yang terbaik. Sebab, isteri pertama masih akan tetap mendapat nafkah dari suaminya.

Sedangkan cerai boleh saja berakibat buruk bagi isteri pertama. Si isteri pertama tidak akan mendapat nafkah dan tidak boleh lagi berdampingan dengan lelaki yang dicintainya.

Tentu saja, suami harus berlaku adil sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Walau bagaimanapun juga, pada kenyataannya, poligami ini merupakan suatu jalan yang dibenarkan, dengan syarat-syarat yang ketat, menurut hukum negara mahupun undang-undang agama tertentu.

Berikut ini beberapa alasan yang paling biasa ditemui dalam masyarakat:
1. Isteri tidak boleh memberikan keturunan.
2. Isteri tidak boleh memuaskan lelaki untuk urusan ranjang, boleh kerana alasan sakit atau kerana masalah lain.
3. Isteri tidak boleh memberikan kepuasan suami, dalam hal rohani maupun jasmani.
4. Sang suami mencintai perempuan lain, sedang ia tidak ingin melepaskan isteri sahnya.
4. Suami ingin meyalurkan hasratnya terhadap perempuan lain, dengan jalan yang dibenarkan.
5. Suami ingin menambah keturunan, sementara mungkin isteri sudah tidak boleh lagi memberikan keturunan, atau ingin keturunan dari perempuan lain.
6. Ingin membantu sebuah keluarga atau perempuan, dalam segi ekonomi atau hal lain.
7. Berniat ibadah dengan jalan yang sesuai dan tepat, yang diatur dalam agama Islam.
8. Perkahwinan pertama tidak mendapat restui dari pihak keluarga, baik itu dari pihak lelaki atau perempuan.
9. Merasa sanggup untuk berbuat adil, kerana cukup bahan dan cukup pengetahuan.
10. Suami tidak merasa bahagia dengan rumah tangga pertamanya, atau kerana ada masalah lain.

Sepuluh alasan di atas adalah alasan yang paling biasa, yang didapati oleh sebuah rumah tangga. Terlepas dari benar atau salah, kenyataannya poligami ini adalah jalan keluar yang boleh dibenarkan, dengan syarat yang ketat menurut agama.

Tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.