Pentingnya Hubungan Ayah dan Anak Perempuannya

Seorang anak perempuan pastilah memerlukan ayahnya. Ada ikatan yang terjalin secara istimewa antara anak perempuan dengan ayahnya kerana si ayah merupakan susuk lelaki paling penting dalam kehidupan anak perempuan. Hubungan ayah dan anak perempuannya ini terutama menjadi penting kerana di mata anak perempuan, ia akan belajar seorang lelaki seharusnya menjadi seperti apa yang ada pada ayahnya.

ayah & anak perempuan

Anak perempuan juga akan belajar mengenai apa yang boleh dia harapkan dari seorang lelaki kelak di masa depan serta bagaimana dia selayaknya diperlakukan oleh lelaki. Dari seorang ayah jugalah anak perempuan melihat bagaimana seharusnya seorang lelaki di dilihatnya dimasa hadapan nanti.

Betapa pentingnya hubungan ayah dan anak perempuannya ini terutama kerana dari susuk ayahlah akan diperoleh gambaran mengenai lelaki yang sesuai yang kelak akan menemani serta memperlakukannya sama baiknya seperti si ayah. Selama masa inilah seorang anak perempuan akan belajar bagaimana kekuatan yang ayahnya miliki serta mengembangkan suatu perasaan selamat ketika berada dekat ayah.

Kehadiran seorang anak perempuan dalam keluarga sendiri akan memunculkan sisi lembut dari seorang ayah, terutamanya kerana ia adalah seorang laki-laki sehingga tidak tahu bagaimana rasanya menjadi seorang perempuan. Anak-anak dengan ayah yang mempunyai sifat positif akan mempunyai kecenderungan lebih sedikit untuk merokok ataupun terlibat masalah serius.

Anak perempuan dengan seorang ayah yang mempunyai sifat baik akan mendapat manfaat dalam jangka panjang, antara lain hubungan lebih baik bersama pasangannya serta munculnya rasa kesejahteraan dari segi jasmani dan mental. Hubungan ayah dan anak perempuannya ini penting untuk dipupuk sedari awal, iaitu sejak anak masih kecil.

Melayan anak dengan penuh cinta kasih serta meluangkan masa untuk bermain dengannya akan sangat menyokong proses perkembangan anak, di samping menanamkan nilai tentang cinta dari ibu bapa kepada anak. Selalu ada untuk anak serta membantunya mengatasi pelbagai masalah yang hadir dalam hidupnya adalah salah satu kunci penting dalam membina hubungan antara seorang ayah dengan anak perempuannya.

Tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.